การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook: Channal Pumb
8 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในนามคณะสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง (วัดพระแก้ว).... ภาพและข่าวจาก Channal Pumb

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card