การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559

22 ก.ย. 2559 ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี นางสาวธาราทิพย์ ชื่นตา และนางสาวปริตตา วงศ์สูงยาง เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายกสมาคมฯ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ หอประชุมอารี วัลยะเสรี 
ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล รามาธิบดี 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card