การเข้าร่วมกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
6 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย.... ภาพและข่าวจาก  facebook ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card