การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกิจกรรม THM – Alumni Talk
รูปจาก www.facebook.com/mahidol/
5 เมษายน 2562 ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิด ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (THM MUIC) ประกอบด้วยคุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Chris English School,  คุณวิสา เบญจพรชัย  นักบินหญิงคนที่ 4 แห่งสายการบิน นกสกู๊ต,  คุณก้องวุฒิ  ชัยวงศ์ขจร  เชฟและเจ้าของร้าน Locus Native Food Lab จ.เชียงราย,  คุณพัทธมน เมฆะวรากุล กรรมการผู้จัดการ Instill Agency  และผู้บริหาร Cape Dara Resort พัทยา, คุณสารัช กมลธรไท ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท สารัช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคุณอรพัทย์ ธนากิจปฐมพงศ์ เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า P.MITH ร่วมเสวนาภายใต้กิจกรรม THM – Alumni Talk ในหัวข้อ “A Life Curriculum Beyond Hospitality“ พร้อมร่วมแสดงความยินดีผลการรับรองคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management) ที่ได้รับการรับรองจาก Ted-Qual โดยองค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UNWTO และมาตรฐานการศึกษาสากลตามเกณฑ์จาก AUN-QA ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการบริการนานาชาติเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย......อ่านข่าวเพิ่มเติม....https://mahidol.ac.th/th/2019/muic-ted-qual/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card