การเข้าร่วมกิจกรรม
MU SHARING Festival 2019: SHARING HERO
รูปจาก www.facebook.com/mahidol/
20 มีนาคม 2562  นายภูมิ วิภูริศ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 56 (วิทยาลัยนานาชาติ) ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การช่วยเหลือแบ่งปัน และแนะนำแนวคิดด้าน “การให้” ในกิจกรรม MU SHARING Festival 2019: SHARING HERO แค่เริ่มจากการให้ เราก็เป็นฮีโร่ได้ แก่นักศึกษา ณ ลานหน้าหอพักนักศึกษา หอ 11 (บ้านศรีตรัง) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา...ลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card