การเข้าร่วมกิจกรรม
MUIC Alumni Reunion คิดถึงจัง...มาหาหน่อย 
ภาพจาก https://muic.mahidol.ac.th/eng/muic-alumni-reunion-party-2019/
9 มีนาคม 2562  ณ โรงแรม JW Marriott Bangkokสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ จัดงาน MUIC Alumni Reunion คิดถึงจัง...มาหาหน่อย โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย  คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ และ ดร. ชยานันต์ หงษ์ฟ้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ร่วมงานกับศิษย์เก่ากว่า 200 คน นอกจากนี้ภายในงานมีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติคนคนใหม่ คือ นายวิสูตร กิตติโชติวงศ์........ ขอบคุณภาพจาก muic.mahidol.ac.th

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card