การเข้าร่วมกิจกรรม
 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 
ภาพจาก facebook.com/MUICTAlumni/
9 มีนาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทีมสร้างสุข) นำโดย ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน บริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และบริจาคยางยืดเพื่อใช้ออกกำลังกายให้แก่คนไข้ในโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นายแพทย์ สุรพงษ์ บุญประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/MUICTAlumni/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card