การเข้าร่วมกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล
หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ผู้ได้รับรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล จากงาน 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา..ขอบคุณภาพจาก facebook.com/mahidol

เข้าชมภาพเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่นี่ 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card