การเข้าร่วมกิจกรรม
คืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
15 ธันวาคม 2561 สมาชิกชาวเทคนิคการแพทย์มหิดล  ร่วมงาน กตเวทิตาจิต ณ ตึกเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในช่วงเย็นจะเป็นงานเลี้ยง คืนสู่เหย้า 60 ปี คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานบริเวณ มหิดลสิทธาคาร

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card