การเข้าร่วมกิจกรรม
CS & ICT Reunite: Strike...เพื่อน้อง ครั้งที่ 3
9 กันยายน 2561 คณะ ICT นำโดย รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดยคุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ และคุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ อุปนายก จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล CS & ICT Reunite: Strike... เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด รัชดา กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลของสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card