การเข้าร่วมกิจกรรม

งานคืนสู่เหย้าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2561
25 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30-22.00 น. สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดงานคืนสู่เหย้าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2561 ณ  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์โดยใช้ชื่องานว่า คืนสู่เหย้าบ้านของเรา "รามาธิบดี" ณ หอประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมท่านผู้หญิงวิระยาวกุล มีการเสวนา หัวข้อ BeyondMD นำโดย ศ.เกียรติคุญ พญ. สยมพร ศิรินาวิน (RA#3)ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล  (RA#6)และ นพ. พิชิต กังวลกิจ (RA#14) และเวลา 18.00 น. เป็นการรายงานการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมา และเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2531 ของ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี นอกจากนี้ยังมีพิธีมุทิตาจิต พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นประจำปี 2561 ประมูลของรักของหวง กิจกรรม  TEDtalk ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 28 และจบงานด้วยสันทนาการและกิจกรรมจากศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 8,18, 28.... ภาพและข่าวจาก .facebook.com/RamathibodiReunion/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card