การเข้าร่วมกิจกรรม
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโต๊ะรับสมัครสมาชิกใหม่
ภาพและข่าวจาก นางสาวเพลินศิริ ศรีพล และ นายปริณัฎฐ์ อจละนันท์ สมาคม CMMU
15 ก.ค. 2561 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโต๊ะเพื่อรับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าที่มาวัดตัวตัดชุดครุยที่อาคารวิทยาลัยการจัดการ (อาคารมิว)  มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดีรังสิต)

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card