การเข้าร่วมกิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน  
21 มิถุนายน 2560 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคม  ศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมสามัญประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่าเวชศาสตร์เขตร้อน ฯ  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อแถลงผลการดำเนินการของสมาคม  ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ZIKA in the Presence of Dengue โดยได้รับเกียรติจาก Dr. In Kyu Yoon, M.D. Deputy Director General of Science, IVI Director, Global Dengue & Aedes-Transmitted Diseases Consortium (GDAC) เป็นวิทยากร ..... ขอบคุณภาพและข่าวจาก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card