การเข้าร่วมกิจกรรม

 คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
27 พฤษภาคม2560  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน งานคืนสู่เหย้า เล่าความหลัง โดยงานนี้มีกิจกรรมให้ศิษย์เก่าได้เข้าร่วม ดังนี้ 1 โบลิ่ง สัมพันธ์น้องพี่ วิทย์กีฬา 2. ศิษย์เก่าเล่าอาชีพ  3. ฟุตซอลสัมพันธ์น้องพี่ วิทย์ ฯ กีฬา และ 4.คืนสู่เหย้า เล่าความหลัง  โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วม 1,000 คน

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากคุณ เพชรรัตน์ คุณาพันธ์

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card