การเข้าร่วมกิจกรรม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

29 พฤษภาคม 2560 ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 113 รหัส 45 (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) นำทีมจากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และหารือความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไปในอนาคต ศิษย์สัมพันธ์ขอแสดงความขอบคุณ ดร.ชัยรัตน์ ที่ได้กลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในครั้งนี้

ขอบพระคุณข่าวและภาพประกอบจาก Facebook Chairat Burana

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card