การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.มหิดล เตรียมจัดกิจกรรมงาน คืนสู่เหย้าเล่าความหลัง
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมงาน คืนสู่เหย้าเล่าความหลัง...แนะแนวอาชีพ แข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี และจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง ใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ... ขอบพระคุณภาพและข่าวจาก www.facebook.com/kusumarn.prasertsri

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card