การเข้าร่วมกิจกรรม

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร์) มาร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษารุ่นน้อง 
1 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะฯ เข้าร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษารุ่นน้อง  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
^_____^
ขอบพระคุณข่าวจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา และเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card