การเข้าร่วมกิจกรรม
  Final Touch 2019
รูปจาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน  Final Touch 2019  สำหรับรุ่นที่ 762  ที่มหิดลสิทธาคาร ศาลายา ในงานมีพิธีมอบรางวัล MUIC Outstanding Alumni Awards 2018 ดังนี้ สาขาวิชาการได้แก่ รศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์, สาขาการบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวพัทธมน เมฆะวรากุล, สาขาอาชีพได้แก่ Ms. Monica Singh , สาขาการบริการได้แก่นายณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์  และรางวัล Rising Star  ได้แก่นายพจน์ พิทักษ์จำนงค์ โดยในงานนี้นายวิสุทธิ์ กิตติโชติวงศ์นายกสมาคมศิษย์เก่า MUIC ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  นอกจากนี้มีการพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพกับหัวข้อ“ การสร้างอนาคต: แนวโน้มอาชีพและความท้าทาย ” โดย  นางสาวจริญพร แก้วมโนรมย์ (รุ่น 2554) ประกัน บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด  และนาย  ทศพลศุภเมธีกุลวัฒน์ (รุ่นปี 2546) ผู้จัดการทั่วไปและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card