การเข้าร่วมกิจกรรม

72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
รูปจากประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤษภาคม 2562  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “72 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้   ปาฐกถาพิเศษในวาระ 72 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยคุณวิฑูรย์พันธ์ วรรณจำรัส ศิษย์เก่าอาวุโส, เสวนา “คณะสาธารณสุขศาสตร์ : ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่คณะรอบรู้สุขภาพ”  โดย ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ยุค, พิธีเปิดตัวสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ -Special Lunch Talk  รวมพลัง ระดมความคิด “กำหนดทิศทางการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่า”

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card