การเข้าร่วมกิจกรรม
กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล 
รูปจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
27 พฤษภาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตรยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะสมทบกองทุนศิษย์เก่า ช่วยน้อง.. ข่าวจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์


หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card