การเข้าร่วมกิจกรรม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

17 พฤษภาคม 2562 พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระทรวงอุดมศึกษาฯ: การเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวบุคลากร“ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ (อาคารสิริวัฒนภักดี) ประตู 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา...... ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook.com/mahidol

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card