การเข้าร่วมกิจกรรม

งานกีฬาประเพณีคณะสังคม ฯ ครั้งที่ 1
27 เม.ย. 62 เวลา 09.30 น. -22.00 น.  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัย มหิดล จัดงานงานกีฬาประเพณีคณะสังคมฯ ครั้งที่ 1 เพื่อ "รู้จักกัน ผูกพันกัน มีความสุขกัน : กันและกัน" ภายใต้ธีม "สังคมย้อนยุค" ณ สนามกีฬาโรงช้าง และลานสังคมธรรม .... เข้าชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/MUSHFanpage

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card