การบริจาค
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสามหิดล
ข่าวจาก Mahidol Volunteer
19 ก.ค. 62: นายหัสดี ขวัญไตรรงค์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 120 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมนำวัสดุสิ่งของมาบริจาคเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 นำไปใช้ทำกิจกรรมจิตอาสามหิดล ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card