การบริจาค
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเสื้อผ้าในกิจกรรม ส่งต่อชุดทำงานตัวเก่ง ให้น้องโดดเด่นไปสมัครงาน
8 พฤษภาคม 2562 ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์  ศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาคเสื้อผ้าในกิจกรรม ส่งต่อชุดทำงานตัวเก่ง  ให้น้องโดดเด่นไปสมัครงาน  ณ ห้อง Mahidol Friends ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card