การบริจาค

ละครเวทีเรื่องระเด่นลันได เดอะมิวสิคัล รอบการกุศล
25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้จากการจำหน่ายบัตรละครเวทีเรื่องระเด่นลันได เดอะมิวสิคัลอ รอบการกุศล  เพื่อสมทบเข้าโครงการทุนการศึกษา ทุนส่งน้องเรียน WE Mahidol

ภาพและข่าวจาก facebook.com/EGMU.ALUMNI/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card