การบริจาค
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สนุนเงินรางวัลในการแข่งขัน Invent for the planet
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขัน Invent for the planet 2018 เป็นการจัดแข่งขันออกแบบอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ดำเนินการจัดการแข่งขันฝั่งไทยโดยพี่เต้ EGMU01 (MU101) และ พี่หนุ่ย EGMU08 (MU108) กรรมการสมาคม ฯ มาเป็นผู้มอบเงินสนับสนุน ...... ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card