การบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนชมรม Auto Tech
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนสนับสนุนชมรม Auto Tech คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำไปเป็นทุนสำหรับจัดสร้างรถแข่ง Formula Student เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ TSAE Auto Challenge 2017-2018 ชื่อทีม Auto-Tech VI....ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล


หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card