การบริจาค

กีฬาน๊อตสัมพันธ์ EGMU ครั้งที่ 2
16 กันยายน 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น.  สมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม กีฬาน๊อตสัมพันธ์ EGMU ครั้งที่2 ณ Happy Sport Club โดยทีม รวมรุ่น12-14 ได้แชมป์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน กิจกรรมครั้งนี้ ได้เงินสนับสนุนกิจกกรรมของสมาคมศิษย์เก่าวิศวะมหิดล เป็นเงินจำนวน 12,100 บาท นอกจากนี้ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 5 ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสมาคม ฯ เป็นเงินจำนวน 5,200 บาท

ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook แฟนเพจ Mahidol Engineering Alumni Association

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card