การบริจาค

ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์มอบทุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาท
1 มิ.ย. 2560  ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2515 รุ่นที่ 83 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) มอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รวมทั้งให้สัมภาษณ์กับ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการ Mahidol Alumni Talk เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับฟังเสียงจากศิษย์เก่าในเรื่องสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่ทำให้เกิดความผูกพัน และความคาดหวังที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card