การบริจาค
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบทุนการศึกษาจาก NEO Academy
ภาพและข่าวจาก https://www.facebook.com/CMMUAlumni
26 กันยายน 2563 ณ Centara Grand at CentralWorld สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดมหาวิทยาลัยมหิดล มอบทุนการศึกษามูลค่า 58,000 บาท ในงาน GRADUTATION PARTY X CMMU CONNECT 2020

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card