การบริจาค
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้งระบบ Solar rooftop
รูปจาก facebook.com/EGMU.ALUMNI
5  สิงหาคม 2563  ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการติดตั้งโครงการ Solar cell 15kW ที่ คุณคริสอมร ยันตศาสตร์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 37 รุ่นที่ 105 (EGMU#05) ผู้บริหารจาก  V Solar Group บริจาคอุปกรณ์ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตั้ง ระบบ Solar rooftop ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ ลดค่าไฟฟ้าให้กับคณะ ฯ.....คลิกติดตามข่าวสารจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่นี่

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card