การบริจาค
ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามาธิบดี รุ่นที่ 4 และ มอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
facebook.com/RamathibodiSchoolofnursingMU/
22 กรกฎาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คุณเสริมสุข ปั้นม่วงแดง ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช-รามาธิบดี รุ่นที่ 4 และ อดีตผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสตฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติมอบเงินบริจาคสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นจำนวน 1,000,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีร่วมรับมอบ 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card