การบริจาค
งาน เดิน - วิ่ง เพื่อคนรักสุขภาพ MUChem 1st RUN
18 ส.ค. 2562  คณะกรรมการศิษย์เก่าเคมีมหิดลสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงาน เดิน - วิ่ง เพื่อคนรักสุขภาพ MUChem 1st RUN ณ มหาวิทยาลัยมหิดดล ศาลายา  โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเข้าภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล....ภาพและข่าวจาก https://www.facebook.com/MUCHEM1RUN

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card