การบริจาค

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมงานสงกรานต์และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ICT
4 เมษายน 2561 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมงานสงกรานต์และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ ได้กล่าวแนะนำสมาคม ฯ ให้แก่น้องๆ เพื่อต้อนรับเข้าสู่สมาคมศิษย์เก่า รวมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา จำนวน 1 ราย มูลค่าทุน 180,000 บาท และ มอบรางวัลประกวดออกแบบเสื้อที่ระลึก จำนวน 3,000 บาท ...นอกจากนี้ ...........อ่านข่าวนี้ต่อจากสมาคมศิษย์เก่า ICT ได้ที่นี่   https://goo.gl/1Qn5C9

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card