การบริจาค

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบตู้กดน้ำดื่มพร้อมทั้งที่กรองน้ำ 
13 มกราคม 2560  สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ตัวแทนศิษย์เก่าฯ ได้เดินทางมามอบตู้กดน้ำดื่มพร้อมทั้งที่กรองน้ำ  จำนวน 2 ชุด ให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้น้อง ๆ ได้ประหยัดไม่ต้องซื้อน้ำดืมบรรจุขวด และเป็นการลดการใช้ขวดพลาสติกด้วย .... ขอบคุณภาพและข่าวจาก สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card