การบริจาค

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (EG) มอบเก้าอี้และพัดลมให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
14 ธ.ค. 2559 ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  พี่แขม#1 พี่กุ้ง#5 พี่ตือ#13 นำเก้าอี้และพัดลม ที่พี่ศิษย์เก่าวิศวะมหิดลได้มอบให้น้องๆภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มามอบให้ใช้ที่ ME Lounge หน้าภาคเครื่องกล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card