การบริจาค

ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท 
2 ธ.ค. 2559 ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2515 รุ่นที่ 83 (SI)  มอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท ณ ห้องรับรองวีไอพี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา