การอาสาสมัคร

มหิดลอินเตอร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ปี 2561
10 มิถุนายน 2561  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ THE MUIC FINAL TOUCH 2018 ให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560-2561 จำนวน 757 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล   โดยงานนี้มีนายวีระพงศ์ บุญสา   นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศิษย์เก่าเข้าสู่การเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ฯ  และ แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ Key to Success โดยศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับรางวัลร่วมพูดคุยอภิปราย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ Head of the Digital Signal Processing Laboratory คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณกฤษฎา ชุตินธร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44 กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FlowAccount.com,คุณอนันต์ธรณ์ วินิจเถาปฐม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร, และคุณธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร ผู้กำกับภาพยตร์อิสระ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพัชรี รักษาวงศ์ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 37 เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จแก่บัณฑิตใหม่ต่อไป....ภาพและข่าวจาก วิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card