การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (IC) เล่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
20 เม.ย. 2561 นายพบเอก พรพงเมตตา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 51 รุ่นที่ 119 (วิทยาลัยนานาชาติ) มาเล่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสนุก ๆ ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม กำแพงแสน.............ภาพและข่าวจาก facebook กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card