การอาสาสมัคร

ละอองฝุ่น ประกายฝัน  วันเด็ก
13 ม.ค 2561 กลุ่มศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หรือ กลุ่มละอองฝุ่น ประกายฝัน  รวมตัวกันเพื่อปฏบัติภารกิจพิเศษในวันเด็ก อย่างต่อเนื่องเป็นที่ 2 เพื่อแจกของใช้ อาหาร ขนม ให้กับครอบครัวของคนงาน และเด็ก ณ พื้นที่แค้มป์คนงานก่อสร้างศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม  5 จุด  ....ขอบคุณภาพและข่าวจากศิษย์เก่ากลุ่มละอองฝุ่น ประกายฝัน  

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card