การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกิจกรรม Mahidol Day of Service
22 กันยายน 2560 คุณอัชราพร ปานกล่ำ หรือ คุณแอม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 57 (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรม  Mahidol Day of Service ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา  โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่คุณอัชราพร ได้ร่วมกิจกรรม Mahidol Day of Service 
 
หน่วยศิษย์สัมพันธ์ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card