การอาสาสมัคร

โครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

29 มี.ค. 2560 คุณจรัญพร เลิศสหกุล  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44  รุ่นที่ 112 (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)  และคุณสุดารัตน์ พุทชนะ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 51 รุ่นที่ 119 ศิษย์เก่าหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมงานจากบริษัทกรีนสไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม มาเป็นวิทยากรอบรมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ขอบคุณภาพและข่าวจาก อ.ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card