การอาสาสมัคร

ชาวค่ายบำเพ็ญประโยชน์ (มหิดลอนุสรณ์) พบอธิกาารบดี 

24 มี.ค. 2560 เวลา 8.30 น. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (ชาวค่ายบำเพ็ญประโยชน์ หรือ ชาวค่ายมหิดลอนุสรณ์) พบ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชุมเตรียมวางแผนการกลับไปช่วยพัฒนาค่ายมหิดลอนุสรณ์ 1-7 ในวันที่ 27-29 พ.ค. 2560
ในโอกาสนี้ท่านอธิการบดี ได้มอบของ ที่ระลึกให้กับชาวค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทุกท่านด้วย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card