การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมงาน ประเพณีข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2559 
11 ก.พ. 60 ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมงานอบรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2559 และงานบายศรี แพทย์ศิริราชรุ่น126 ........ขอบคุณภาพและข่าวจาก ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ทั้งนี้สามารถชมภาพและคำกล่าวต้อนรับจากศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นพี่ แต่ละรุ่นได้จาก facebook SISO Magazine ( Online Magazine by Siriraj Medical Students) 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card