การอาสาสมัคร

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาระดมพลช่วยกันตีเส้นสนามกีฬา ที่วิทยาลัยราชสุดา 
ขอบพระคุณภาพสวย โดย อ.กานต์ อรรถยุกติ ข่าวจาก สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
4 - 5 ก.พ. 2560 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ วิทยาลัยราชสุดา ได้ระดมเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ช่วยกันตีเส้นสนามกีฬา โดยกิจกรรมนี้มี นางสาววรรณรัตน์ ทับแก้ว ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 รุ่นที่ 117 (วิทยาลัยศาสนศึกษา) ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ร่วมตีเส้นสนามกีฬาด้วย 

...ขอบพระคุณภาพสวย โดย อ.กานต์ อรรถยุกติ ข่าวจาก สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card