การอาสาสมัคร

โครงการ เสวนา “แบ่งปันประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่าวิศว ฯ สู่น้องศิษย์ปัจจุบัน” 

18 มกราคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เสวนา “แบ่งปันประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่าวิศว ฯ สู่น้องศิษย์ปัจจุบัน” โดยมี อาจารย์ฆนัท พลูสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากร 


กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวทัญญลักษณ์ เดชบุญพบ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 46 รุ่นที่ 114 และ และคุณนิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 46 รุ่นที่ 114 (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 14) เป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์ แนะเคล็ดลับเส้นทางสู่ความสำเร็จ ณ ห้องประชุม R-114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล... ของพระคุณภาพและข่าวจาก งานบริหารการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card