การอาสาสมัคร

Alumni’s Talk and Panel discussion โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (IC)
5 ตุลาคม 2561 คุณวรวุฒิ วาริการ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 39 รุ่นที่ 107 ( ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ )  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Country Manager,JobDB ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงาน  Alumni’s Talk and Panel discussion on the topic of “Leading in a Digital World” ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ  ในโอกาสนี้หลังจบการบรรยายดังกล่าว หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ได้สัมภาษณ์กับคุณวรวุฒิ ด้วยคำถามจากโครงการ  Mahidol Alumni Talk.....ขอบคุณภาพและข่าวจากวิทยาลัยนานาชาติ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card