การอาสาสมัคร

นางสาวจาด้า อินโตร์เร  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 ประชุมเตรียมงาน เบิกฟ้ากิจกรรม
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561  นางสาวจาด้า อินโตร์เร  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 (วิทยาลัยนานาชาติ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี โตอิ้ม ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนจากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมกันที่สำนักงานกองกิจการนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงาน เบิกฟ้ากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม  2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ และศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  ทั้งนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ได้ขอสัมภาษณ์ด้วยคำถามจากโครงการ Mahidol Alumni Talk ด้วย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card