สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันฝึกซ้อมย่อย: วันที่ 29 – 30 กันยายน 2563
วันฝึกซ้อมใหญ่: วันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2563
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร: วันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
บัณฑิตสามารถดูกำหนดการฝึกซ้อมและลำดับการเข้ารับได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th/thai/index.html
ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook.com/mahidol
ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook.com/mahidol
ขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook.com/mahidol

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card