สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
รู้ยัง? ใครๆ ก็เรียนที่มหิดลได้!

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Mahidol University Extension (MUx)

- เปิดโลกการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต
- ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยที่สนใจได้เข้าถึงความรู้ผ่านเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ : https://mux.mahidol.ac.th/

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card